Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά ως σημαντικός δρων στο ευρωπαϊκό έργο BeSecure-FeelSecure

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά στις 7 και 9 Οκτωβρίου συμμετείχε στο έργο BeSecure-FeelSecure πραγματοποιώντας δύο εισηγήσεις στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που

Περισσότερα