Γενική Συνέλευση της Χορωδίας Πειραιώς 1960 – Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Σαμαράκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της Χορωδίας Πειραιώς 1960, µε απόφαση που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίασή του, καλεί όλα τα Μέλη και

Περισσότερα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Χορωδίας Πειραιώς 1960

Σύμφωνα µε  το Καταστατικό της Χορωδίας Πειραιώς 1960, το Διοικητικό Συμβούλιο µε απόφαση που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίασή του,

Περισσότερα