Τρίκκα Παναγιούλα (Παιδίατρος)

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τ. Εσωτ. Βοηθός Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΝ) Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Περισσότερα

Καρδιολογικό Ιατρείο – Μαρκάτος Γεράσιμος

Συμβεβλημένος με Ε.Τ.Α.Α. Πιστοποιημένος από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μέλος της Ομάδας εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Μέλος της Ελληνικής εταιρείας Υπέρτασης

Περισσότερα