Κοινή Επιμέλεια (Συνεπιμέλεια).Ερμηνεία & εφαρμογή του νέου σχέδιου νόμου για το οικογενειακό δίκαιο

Ο Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας για τη Γονεϊκή Ισότητα «ΓΟΝ.ΙΣ. » πραγματοποιεί τη Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 στις 19:30 – 21:30 τη 2η Διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (συνεπιμέλεια): Ερμηνεία

Περισσότερα

Κοινή επιμέλεια (Συνεπιμέλεια) από τη Θεωρία στην Πράξη

Ο Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας για τη Γονεϊκή Ισότητα «ΓΟΝ.ΙΣ» πραγματοποίησε   το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 στις 17.00 -19.00 Διαδικτυακό Διάλογο

Περισσότερα

Διαδικτυακός Διάλογος με θέμα: «Κοινή επιμέλεια (Συνεπιμέλεια). Από τη Θεωρία στην Πράξη»

Ο Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας για τη Γονεϊκή Ισότητα «ΓΟΝ.ΙΣ» πραγματοποιεί το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 στις 17.00 -19.00 Διαδικτυακό Διάλογο με ακαδημαϊκούς

Περισσότερα