O πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ κ. Νικόλαος Μαυρίκος στο συνέδριο INVESTΝΕΧΤ THESSALY 2020

O πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος στην ομιλία του στο συνέδριο INVESTΝΕΧΤ  THESSALY 2020 αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εφοδιαστών πλοίων και εξαγωγέων απόρροια των αγκυλώσεων των διοικητικών λειτουργειών του ελληνικού κράτους και στην δεδομένη περίπτωση του υπουργείου οικονομικών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν εναρμονίζονται με τις αποφάσεις και την κοινοτική νομοθεσία με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα άνισο επιχειρηματικό περιβάλλον στους Έλληνες εφοδιαστές και εξαγωγείς  και να εκτρέπονται  οι συναλλαγές στα άλλα κράτη μέλη

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε

 1. Στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη της δραστηριότητας εφοδιασμού πλοίων στην Ελλάδα

 Α. την επαναφορά της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε τρόφοεφόδια (αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα) που παραδίδονται σε

 • Αλιευτικά πλοία που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα
 • Επαγγελματικά τουριστικά πλοία που εκτελούν κυκλικά ταξίδια και καταλήγουν σε λιμάνια του εξωτερικού (Τουρκία)

Β. Την απαλλαγή από ΕΦΚ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε ξένα πολεμικά πλοία που δεν ανήκουν σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Η Απαλλαγή αυτή εφαρμόζονταν μέχρι το 2011 αλλά καταργήθηκε στη συνέχεια με ερμηνεία που δόθηκε από την αρμόδια Δ/νση της Γ.Γ.Δ.Ε (νυν  ΑΑΔΕ). Κατόπιν ζητήθηκε η νομοθετική ρύθμιση της απαλλαγής αυτής, αλλά η σχετική τροπολογία που έγινε από την αρμόδια Δ/νση της ΑΑΔΕ και προωθήθηκε στα αρμόδια γραφεία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών εδώ και τρία χρόνια, δεν υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών και δεν προωθήθηκε στη Βουλή.

 • Η απαλλαγή από ΦΠΑ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται ως εφόδια στα ως άνω πλοία.

Η απαλλαγή από ΦΠΑ προβλέπεται ρητά στο αρθρ.27 του Ν.2859/00 όπως ισχύει για όλα τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε πλοία γραμμών εξωτερικού περιλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων χωρίς να γίνεται διάκριση αν πρόκειται για πλοία αλιευτικά ή επαγγελματικά τουριστικά. Όμως τα τελωνεία, ενδεχομένως παρασυρόμενα από την κατάργηση της απαλλαγής για τον ΕΦΚ για τα επαγγελματικά τουριστικά και τα αλιευτικά, δεν εφαρμόζουν την προβλεπόμενη απαλλαγή ούτε από το ΦΠΑ. Ζητήσαμε επανειλημμένα να δοθούν οδηγίες για την εφαρμογή της ως άνω απαλλαγής, αλλά μέχρι σήμερα δεν δόθηκε καμία τέτοια οδηγία με αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της από τα τελωνεία.

 • Πώληση μόνο στον πλοιοκτήτη.

Με διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις ΕΦΚ – ΦΠΑ και Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (ΔΔΕΚΑ) η απαλλαγή από ΦΠΑ και ΕΦΚ περιορίζεται όταν τα εφόδια πλοίων πωλούνται αποκλειστικά και μόνο στον Πλοιοκτήτη (δηλαδή το τιμολόγιο να εκδίδεται προς της επωνυμία του Πλοιοκτήτη). Όταν τα εφόδια πωλούνται σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το πλοίο λόγω παραχώρησης που έγινε είτε γενικής διαχείρισης είτε ειδικής διαχείρισης ορισμένων τομέων του πλοίου (εστιατόρια μπαρ κλπ), δεν παρέχεται απαλλαγή από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Παρα το γεγονός της εκδοθείσας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  C526/2013     που επιτρέπει την απαλλαγή ακόμη και αν τα τιμολόγια δεν έχουν εκδοθεί προς τον Πλοιοκτήτη,  καθόσον τα προϊόντα παραδίδονται από την αποθήκη του εφοδιαστή κατευθείαν στο πλοίο οπότε ο Πλοιοκτήτης σε κάθε περίπτωση γίνεται κύριος αυτών.

Συνέπειες από τα ως άνω απαγορευτικά μέτρα.

Τα ως άνω μέτρα που καταργούν την απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ είτε με ρητή διάταξη είτε με ερμηνεία που καταλήγει στην μη χορήγηση της απαλλαγής, αποκλείουν  τους  εφοδιασμούς αυτών των  πλοίων στα ελληνικά λιμάνια από ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις.

Όμως αντίθετα εφοδιαστικές επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν επωφελούμενες από τις ισχύουσες στη χώρα τους διατάξεις να εφοδιάζουν τα ως άνω πλοία που βρίσκονται σε ελληνικά λιμάνια παίρνοντας το οικονομικό όφελος από τις ελληνικές επιχειρήσεις και από την ελληνική οικονομία.

Β. Μέτρα που αποτρέπουν την εφαρμογή διπλών διαδικασιών για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που παραδίδονται για εξοπλισμό και εφοπλισμό των πλοίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 269 παρ. 2 γ) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) για τον εφοδιασμό πλοίων ανεξάρτητα από τον προορισμό τους εφαρμόζονται διατυπώσεις εξαγωγής εφόσον για τα ενωσιακά αγαθά αυτά προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλες τις επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 270 του ως άνω Κώδικα για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εφαρμόζονται διατυπώσεις επανεξαγωγής.

Με την ερμηνεία αυτή όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διατυπώσεις επανεξαγωγής, ενώ  στην Ελλάδα εφαρμόζονται για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που παραδίδονται για εξοπλισμό και εφοπλισμό πλοίων (υλικά) τρεις διαδικασίες:

 1. Μία διαδικασία θέσης σε καθεστώς Αποταμίευσης.
 2. Κατόπιν μία διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού σε Ειδική Αποθήκη για τη μη επιβάρυνση των εμπορευμάτων με ΦΠΑ (ΠΟΛ 1100/2013)
 • Μία διαδικασία εξαγωγής για την παράδοση των εμπορευμάτων στο πλοίο

Συνέπειες από τα μέτρα αυτά

Οι ως άνω χρονοβόρες και άνευ ουσίας διαδικασίες έχουν ως συνέπεια την επιβάρυνση των εμπορευμάτων με επί πλέον γραφειοκρατικό κόστος και την μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων.

 Εμπόδια  στην ανάπτυξη των εξαγωγών βάσει της ΠΟΛ 1167/13

Στην εμπορική πρακτική συμβαίνει συχνά να παραδίδονται εμπορεύματα από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή (Έλληνα) σε εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ αγοραστές (πχ Γερμανό), οι οποίοι όμως επιθυμούν να εξάγουν τα αγορασθέντα προϊόντα στην τρίτη χώρα  απευθείας από την Ελλάδα υποβάλλοντας οι ίδιοι τις σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις (ΕΔΕ εξαγωγής), χωρίς να μεταφερθούν προηγουμένως στο κράτος μέλος εγκατάστασής  τους.

Στην παράγραφο 5β της ΠΟΛ 1167/2013 Εγκύκλιο ορίζεται ότι:

στην περίπτωση  που ο εγκατεστημένος σ’ άλλο κράτος μέλος αγοραστής επιθυμεί να τηρήσει ο ίδιος τις διατυπώσεις εξαγωγής ως εξαγωγέας, δηλαδή να μπορέσει ο ίδιος να υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής στην Ελλάδα για τα προϊόντα που αγόρασε, θα πρέπει

 • να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα
 • να αναγράφει αυτό το ΑΦΜ στο τιμολόγιο πώλησης προς την Τρίτη χώρα
 • να υποβάλει περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι ως άνω διατυπώσεις αποτρέπουν τους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη ενδεχόμενους αγοραστές να προμηθεύονται προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς με συνέπεια να μειώνονται οι πωλήσεις ελληνικών προϊόντων και η μείωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελλήνων οικονομικών φορέων, χωρίς να δίνουν κανένα θετικό οικονομικό ή δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ως άνω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στα άλλα κράτη μέλη

Πέραν αυτών όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν εφαρμοσθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το απλουστευμένο τελωνειακό καθεστώς του Κεντρικού Εκτελωνισμού οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη θα μπορούν να καταθέτουν διασάφηση για τα αγορασθέντα στην Ελλάδα εμπορεύματα στον τόπο όπου είναι εγκατεστημένοι και να τα εξάγουν χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να λάβουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και να εφαρμόσουν  τις ως άνω διατυπώσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή διενέργειας των τελωνειακών διατυπώσεων στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να μειωθεί η παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες της εκτέλεσης τελωνειακών διατυπώσεων.

Στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για να διευκολυνθεί το εξαγωγικό εμπόριο και κατά πόσο επηρεάζουν αυτές το κόστος των εξαγωγών

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές και σημαντικές αλλαγές στις τελωνειακές διαδικασίες  ώστε να διευκολύνεται η εξαγωγή των εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες. Αναφερόμαστε μόνο σε τρίτες χώρες διότι για την αποστολή εμπορευμάτων σε κράτη μέλη της Ευρωπαίκής Ένωσης δεν εφαρμοζονται τελωνειακές διατυπώσεις.

Από τα μέτρα που διευκολύνουν την εξαγωγή των εμπορευμάτων αξίζει να αναφέρουμε:

 • Την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας της διασάφησης εξαγωγής. Παρόλο που ορισμένες διατυπώσεις όπως είναι η απόδειξη φόρτωσης όταν το μέσο μεταφοράς είναι πλοίο γίνονται σε χαρτί λόγω μη ολοκλήρωσης ορισμένων μηνυμάτων (μήνυμα ΙΕ547 κατάλογος εμπορευμάτων, ΙΕ590 αναχώρηση του μέσου μεταφοράς) θεωρούμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχει σημαντική διευκόλυνση στην επεξεργασία της διασάφησης εξαγωγής.
 • Την καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου το οποίο καθορίζει τις περιπτώσεις άσκησης ελέγχου (φυσικού ή εγγράφων) και συνέβαλε στη μείωση άσκησης ελέγχων στα εξαγόμενα εμπορεύματα.
 • Την περαιτέρω μείωση των ελέγχων σε αξιόπιστα πρόσωπα όπως είναι οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς.
 1. Στις βελτιωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μειωθούν περαιτέρω τα γραφειοκρατικά εμπόδια στις εξαγωγές;

 Οι βελτιωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μειωθεί ακόμη ο χρόνος πραγματοποίησης της εξαγωγής συνίστανται κυρίως:

Σε μέτρα που διευκολύνουν τις προτελωνειακές διαδικασίες, όπως είναι η λήψη άδειας εξαγωγής από άλλες αρχές πριν από την κατάθεση διασάφησης εξαγωγής. Τέτοια άδεια απατείται  για γεωργικά προϊόντα που πρέπει να υποστούν κτηνιατρικούς ή φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, προϊόντα διττής χρήσης κλπ και διαρκεί πολλές ημέρες για την έκδοσή της από τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης η μη εφαρμογή των μηνυμάτων για τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο μέσο μεταφοράς και την αναχώρηση αυτού (πλοίο, αεροσκάφος κλπ) επιβραδύνει την ενημέρωση του τελωνείου και την έκδοση της βεβαίωσης εξαγωγής (ΙΕ599) με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εξαγωγή όπως είναι η απαλλαγή από ΦΠΑ, η λύση της εγγύησης, η πίστωση της φορολογικής αποθήκης ή άλλων τελωνειακών καθεστώτων.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιταχυνθούν οι ως άνω διατυπώσεις είναι

 • Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος της «ενιαίας θυρίδας» single window” της ΑΑΔΕ μέχρι το 2021 (άρθρο 38 Ν.4072/23012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 Ν.4529/2018).

Πρόκειται για μέτρο διευκόλυνσης του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες και θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τυποποιημένες πληροφορίες και έγγραφα μέσω ενός κοινού σημείου υποβολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

 • Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ΙΕ 547 (κατάλογος εμπορευμάτων) και ΙΕ590 (αναχώρηση του μέσου μεταφοράς), ώστε το τελωνείο εξόδου και εξαγωγής να ενημερώνεται άμεσα για την έξοδο των εμπορευμάτων και να χορηγεί άμεσα την βεβαίωση ολοκλήρωσης της εξαγωγής αποστέλλοντας το μήνυμα ΙΕ599.
 • Η ολοκλήρωση της Εθνικής Ναυτιλιακής Πλατφόρμας  «Maritime single window» μέχρι 15/8/2025 κανονισμός 1239/19.

Στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, θα υποβάλλονται άπαξ, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με:

. Την σύμβαση FAL για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πλοίων

. Του νέου κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων: κατά τον κατάπλου των πλοίων σε λιμάνια των ΚΜ ή του απόπλου από αυτά

. Την οδηγία 2000/59 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου

. Τον κανονισμό 725/2004 για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα θα συνδέει το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet , τα τελωνειακά συστήματα, το σύστημα Σέγκεν. Θα δηλώνονται μόνο μία φορά από τα υπόχρεα πρόσωπα και στη συνέχεια αυτές θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

 • Η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών συστημάτων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 952/13 και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που προβλέπεται σύμφωνα με το Πολυετές Σχέδιο Στρατηγικής  του MASP (Mulitannual Strategic Plan) του οποίου η εφαρμογή θα ξεκινήσει το 2025 (Καν.352/15.2.2017)

Παρότρυνε τους επιχειρηματίες του κλάδου να προχωρήσουν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ΑΕΟ, και αναφέρθηκε στα οφέλη από την απόκτηση αυτής της άδειας.

Επίσης ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων ενημέρωσε για άλλη μια φορά ότι είναι δίπλα στους εφοδιαστές και εξαγωγείς,  και η βοήθεια του είναι δεδομένη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.