2ος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το EU City Facility για την υλοποίηση επενδύσεων για βιώσιμες πόλεις

ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 60.000€

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021. Τη δυνατότητα να αντλήσουν χρηματοδότηση ύψους 60.000 ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, τα οποία θα διαμορφώσουν τις βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος, έχουν και πάλι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στην Ελλάδα, μέσω της νέας πρόσκλησης του Προγράμματος European City Facility (EUCF), από τον πρώτο κύκλο του οποίου ωφελήθηκαν 30 δήμοι από 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Με αυξημένο προϋπολογισμό και διαθέσιμα κονδύλια που ξεπερνούν συνολικά τα 320 εκατ. ευρώ, η δεύτερη πρόσκληση του Προγράμματος EUCF είναι ήδη ανοιχτή και δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση ένταξης έως και την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Το EUCF, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ε.Ε., ξεκίνησε πέρυσι με στόχο τη στήριξη δήμων και τοπικών Αρχών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδυτικών ιδεών που εντάσσονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια. Ειδικότερα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κάθε δήμο με πάγια συνεισφορά 60.000 ευρώ για δραστηριότητες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας επενδυτικής ιδέας. Όσοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο EUCF θα χρησιμοποιήσουν το ποσό της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επενδυτικών ιδεών τους, ως πρώτο βήμα για ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και οικονομικό σχέδιο.

Τι χρηματοδοτείται

Αντικείμενο χρηματοδότησης είναι η εκπόνηση εγγράφων, όπως τεχνικές μελέτες βιωσιμότητας, ανάλυση αγοράς, ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών, νομική, οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, ανάλυση κινδύνων κ.λπ., που απαιτούνται για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να συνταχθούν είτε εσωτερικά, από στελέχη των δήμων, είτε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με σύμβαση υπεργολαβίας. Η χρηματοδότηση δεν διοχετεύεται απευθείας στις επενδύσεις. Καλύπτει το κόστος άντλησης των απαιτούμενων πόρων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας.

Τριάντα ωφελούμενοι από τον πρώτο κύκλο

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Βρετανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Στην πρώτη πρόσκληση του EUCF, το 2020, ανταποκρίθηκαν με αιτήσεις ένταξης 250 φορείς της τοπικής αυτοδικοίκησης από όλες τις παραπάνω χώρες και εγκρίθηκαν συνολικά 30 χρηματοδοτήσεις σχεδίων:

ΧΩΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ
Ουγγαρία Gyöngyös, Hódmezővásárhely, Mórahalom, Veszprém
Κροατία Velika Gorica, Rijeka, Karlovac
Λιθουανία Visaginas
Πολωνία Piaseczno, Sztum
Βουλγαρία Dobrich
Ολλανδία Horst aan de maas, Westland, Waalwijk and Rheden
Δανία Nyborg, Samsoe
Βέλγιο Schaerbeek
Γερμανία Rostock
Πορτογαλία Cascais
Ισπανία Olot, Malaga
Ιταλία Pinerolo Area, Ravenna, Castel San Pietro Terme, Isola Vicentina
Μάλτα Cottonera
Ηνωμένο Βασίλειο Coventry, Leeds, Royal Borough of Windsor and Maidenhead

Τα παραπάνω εγκεκριμένα προς χρηματοδότηση σχέδια αφορούν διάφορους τομείς, όπως:

  • έξυπνα δίκτυα
  • βιώσιμη κινητικότητα
  • τηλεθέρμανση
  • κτίρια κατοικιών
  • δημόσια κτίρια
  • καινοτόμες ενεργειακές υποδομές
  • κατασκευή ολοκληρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κάντε αίτηση για τον δεύτερο κύκλο τώρα!

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον δεύτερο κύκλο του Προγράματος λήγει την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται με μερικά γρήγορα βήματα, ενώ στο διαδικτυακό τόπο είναι διαθέσιμη και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με τον εθνικό εμπειρογνώμονα στην Ελλάδα (ce.greece@eucityfacility.eu), ο οποίος είναι σε θέση:

  • να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης
  • να υποστηρίξει τον αιτούντα στη διαδικασία υποβολής (π.χ. να αποσαφηνίσει τις επενδυτικές ανάγκες και τις ανάγκες εξειδικευμένης υποστήριξης για κάθε πόλη, να προτείνει τυχόν ομαδοποίηση ή συνένωση έργων, να κάνει τον τελικό έλεγχο της αίτησης σε συνολικό επίπεδο ή σε επίπεδο αγγλικών).

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση μία σειρά κριτηρίων και εκείνες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο.

Είναι σημαντικό για τους δήμους να πραγματοποιήσουν εγγραφή και να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ακόμη και σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να την οριστικοποιήσουν. Το EU City Facility θα αποστείλει σε κάθε ενδιαφερόμενο δήμο έκθεση σχολιασμού, που θα βοηθήσει τον αιτούντα να υποβάλει αίτηση στις επόμενες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα eucityfacility.eu.

– // –

Γιατί δημιουργήθηκε το EUCF

Οι τοπικές αρχές και οι ενώσεις δήμων της Ε.Ε. έχουν δεσμευτεί να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και την ενέργεια, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικούς περιορισμούς, καθώς και με την έλλειψη πρόσβασης στην κατάλληλη χρηματοδότηση. Στόχος του EUCF είναι να μετατρέψει τα σχέδια δράσης των πόλεων για την ενέργεια και το κλίμα σε πραγματικές επενδύσεις μέσα από την ανάπτυξη αξιόπιστων, δυναμικών και επαρκώς ώριμων επενδυτικών ιδεών. Οι ιδέες αυτές πρέπει να προβλέπουν σειρές πιθανών έργων, νομική ανάλυση, ανάλυση διακυβέρνησης, στρατηγική βασικής χρηματοδότησης και χάρτες πορείας προς την υλοποίηση και αποτελούν προαπαιτούμενο για την πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.