Υπόμνημα προτάσεων Π.Ε.Σ.Α. για την ανάκαμψη της οικονομίας

Με επιστολές προς τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής (Π.Ε.Σ.Α.), υπέβαλε Υπόμνημα Προτάσεων για την Ανάκαμψη της Οικονομίας καθώς και Χρονοδιάγραμμα σταδιακής αποκλιμάκωσης των μέτρων.

Μεταξύ άλλων, στο Υπόμνημα αναφέρεται ότι:

Η «επόμενη μέρα του lockdown» για την οικονομία και το επιχειρείν απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς καθώς η διαταραχή των ρυθμών του οικονομικού περιβάλλοντος είναι έντονοι, γεγονός που προδικάζει μία περίοδο ύφεσης το χρονικό εύρος της οποίας πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατόν. Η οικονομία, το επιχειρείν και η αγορά της Αττικής παρουσιάζουν σοβαρές «αρρυθμίες» και χρειάζονται ένα σοκ για να επανέλθουν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, όπως και άλλων χωρών της ΕΕ των 27 που επλήγησαν από την πανδημία, η «επόμενη ημέρα» δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τα προ της πανδημίας δεδομένα. Προς τούτο απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις σε μία σειρά παραμέτρων, που επηρεάζουν γενικά την οικονομία και ειδικά την επιχειρηματικότητα, αλλά και στα κρίσιμα θέματα που προσδιορίζουν τα στάδια μετάβασης σε μια νέα κανονικότητα.

Η Επιμελητηριακή κοινότητα της Αττικής και όλης της χώρας έχει ήδη σχηματοποιήσει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, τόσο σε γενικό, όσο και σε επί μέρους επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και ανεξαρτήτως της απευκταίας περίπτωσης του «ακορντεόν» στα μέτρα κατά της πανδημίας. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων «τρέχουν» ανεξαρτήτως και παρά τα, όντως πολύ σωστά, μέτρα στήριξης που έχει λάβει προς ώρας η κυβέρνηση. Ωστόσο, καθώς η πανδημία δεν έχει εκλείψει, απαιτείται μία νέα ισχυρή οικονομική παρέμβαση, ώστε το επιχειρείν να επιβιώσει και να διασωθούν οι χιλιάδες των θέσεων εργασίας, που σε διαφορετική περίπτωση θα επιτείνουν την υφεσιακή πορεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, θέση της Επιμελητηριακής Κοινότητας σύμφωνα με το πρόσφατο υπόμνημα της ΚΕΕ προς την Κυβέρνηση είναι να συμπεριληφθούν στο νέο στρατηγικό σχέδιο, οι εξής τρεις βασικοί πυλώνες: 

  • Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.
  • Στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων και της απασχόλησης.
  • Επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μεταξύ των άλλων, με βάση τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από την Επιμελητηριακή κοινότητα και οι οποίες είναι σε γνώση της κυβέρνησης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στη στήριξη των τομέων της ακτοπλοΐας, των λιμανιών, της ναυπηγοεπισκευής, του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά μετά και την απόλυτα επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας του ιατρικού τουρισμού, τα οφέλη των οποίων είναι προφανή για την χώρα.

Κύριο στοιχείο της νέας πολιτικής που διαμορφώνει η κρίση της πανδημίας πρέπει να είναι η διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και η εξεύρεση της απαιτούμενης «χρυσής τομής» ώστε οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος επισφαλούς δανεισμού.

Πέραν τούτων, επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα μια ενδελεχής συζήτηση για την ουσιαστική ενίσχυση και άλλων κλάδων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, της ενέργειας, της αγροδιατροφής, των logistics, των γενοσήμων φαρμάκων, αλλά και της μεταποίησης όλων των βαθμίδων, ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό υπόβαθρο δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν, και είναι, ο βασικός πυλώνας στήριξης της απασχόλησης. Η ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη: πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, τραπεζικό σύστημα, αλλά και η επιστροφή μετά από πολλές δεκαετίες στην κουλτούρα της παραγωγής – κατασκευής, με προτεραιότητα στην αναζωογόνηση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, απαιτούνται για την αποφυγή σπατάλης κοινοτικών πόρων και νέου κύματος υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, εκφράζει με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική δυναμική μετά την κρίση. Η θέσπιση των μέτρων επανεκκίνησης θα πρέπει να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μία σημαντική διαρθρωτική προσαρμογή με βελτίωση των συνθηκών για τις επιχειρήσεις, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε πιθανές μελλοντικές δυσκολίες. Στην Αττική, διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να διαμορφώσουμε στο μέλλον ένα παραγωγικό μοντέλο που να αξιοποιεί στρατηγικά τα πλεονεκτήματα, με βάση τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Η χώρα μας κατάφερε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη απειλή, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο θετικό πρότυπο. Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και ομοψυχία. Με την ίδια συνταγή και ταχύτητα, η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια της Αττικής οφείλουμε να συνεχίσουμε προκειμένου να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της νέας επόμενης μέρας.

Επισυνάπτεται το Χρονοδιάγραμμα Σταδιακής Αποκλιμάκωσης Μέτρων εδώ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.