Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά πάντα δίπλα στους Επαγγελματίες

ΕΕΠ- VOUCHER 600€- Πρόγραμμα στήριξης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η πρόσκληση με αντικείμενο «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ενισχύει τις δράσεις του για την στήριξη της αγοράς και την υποστήριξη των Μελών του και των οικογενειών τους στην αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε συνεργασία με τον όμιλο «VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES».

Ειδικότερα τα Μέλη του Ε.Ε.Π.  μαζί με την επιταγή κατάρτισης των 600€ και εφόσον λάβουν μέρος στη διαδικασία πιστοποίησης (ασχέτου αποτελέσματος),  θα λάβουν επιπρόσθετα:

o  ΔΩΡΕΑΝ συμμόρφωση της επιχείρησής του δικαιούχου με τον Γ.Κ.Π.Π.Δ. (GDPR) από πιστοποιημένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης GDPRLive σεμινάριο με διακεκριμένο καθηγητή για την προσαρμογή σας στο Γ.Κ.Π.Π.Δ. Συνολικής αξίας 700€.

Καθώς και ένα από τα δύο ακόλουθα προγράμματα:

o  ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στα μαθήματα και την πιστοποίηση σε ένα από τα προγράμματα της VELLUM του παραρτήματος Α. Συνολικής αξίας 490€.

o  ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στα εξ αποστάσεως μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για LOWER ή PROFICIENCY καταβάλλοντας προαιρετικά μόνο το 75 % των εξετάστρων (142 €) για την εξ αποστάσεως πιστοποίηση με αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ διεθνές πιστοποιητικό. Δώρο αξίας 350€.

Τα παραπάνω δώρα μπορούν να υλοποιηθούν και για μέλη των οικογενειών των ωφελουμένων

Δηλώστε συμμετοχή

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αντίστοιχου κλάδου. Θα χορηγηθεί  επιταγής τηλε-κατάρτισης 600€ ως ελάχιστο μέτρο στήριξης για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Διάρκεια του προγράμματος:

100 ώρες τηλεκατάρτισης.

Πληρωμή VOUCHER:

Το επίδομα κατάρτισης είναι:

600€  και είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα δοθεί στους ωφελούμενους ως εξής:

• 400€  Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης στο σύστημα από εμάς ή άλλο πιστοποιημένο πάροχο.

• 200€  Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Ποιους αφορά:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2:

• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

• δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

• ιατροί όλων των ειδικοτήτων

• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Μπορείτε να βρείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ ΕΔΩ.

Τονίζουμε ότι θα πρέπει στο Taxis Net να αναγράφεται ως Κύριος ΚΑΔ ένας εκ των επιλέξιμων, αυτό συμβαίνει μόνον εάν έχετε κάνει έναρξη στην δραστηριότητα και δεν έχει γίνει διακοπή έως τις 20-3-2018.

Σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί έλεγχος από αρμόδιο στέλεχος μας, με βάση το ΑΦΜ σας και σε περίπτωση απόρριψης θα ενημερωθείτε.

Μέθοδος υλοποίησης:

Τηλεκατάρτιση (εκπαίδευση εξ αποστάσεως).

Πιστοποίηση:

Ναι προαιρετική.

Αντικείμενα κατάρτισης:

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1.      Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2.      Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

3.      Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4.      Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

5.      Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6.      Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

7.      Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

8.      Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9.      Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10.  Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Υλοποίηση:

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα «ταχύρυθμο» τόσο στις διαδικασίες ένταξης όσο και στις διαδικασίες εκταμίευσης.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την αρχίζει 9/4/2020.

Οι αιτήσεις μέσω του φορέα μας θα ενεργοποιηθούν άμεσα, έτσι ώστε το πρώτο μέρος του επιδόματος (400 €) να καταβληθεί στις 14/4/2020 απευθείας στον λογαριασμό σας.  

Δικαιολογητικά:

Για την υποβολή  της αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.      Αντίγραφο της ταυτότητας σας (μπρός πίσω) ή του διαβατηρίου σας

2.      Υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο αντίγραφο της επισυναπτόμενης εξουσιοδότησης (Μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ)

3.      Φωτογραφία της πρώτης σελίδας, του Βιβλιαρίου της τράπεζας σας όπου να φαίνεται ευκρινώς το IBAN και το όνομα σας ως πρώτος δικαιούχος ή Screen Shot από το E-banking με τον ΙΒΑΝ και το όνομα σας

4.      ΑΦΜ

Τρόποιαποστολής:

Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα στείλετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

a)      Με  SMS απευθείας από το Smart phone κινητό σας, στον αριθμό αποστολής : 6987581224

b)      Με Viber στο : 6987581224

c)      Με Email στο voucher.eep@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο μήνυμά σας να αναφέρεται το ΑΦΜ, το σταθερό και το κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Επικοινωνία στα τηλέφωνα 6977481888,  6987581224 και στο mail  voucher.eep@gmail.com

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α     (ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα της VELLUM)

Α/Α

Τίτλο προγράμματος

link

1

Mastering Excel for Business

https://freestudies.gr/courses/mastering-excel-for-business/

2

Πιστοποίηση στην Κατασκευή Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-shop)

https://freestudies.gr/courses/mastering-wordpress/

3

Mastering Word for Business

https://freestudies.gr/courses/mastering-word/

4

Vellum International Certificate in Photoshop

https://freestudies.gr/courses/vellum-international-certificate-in-photoshop/

5

Vellum International Diploma in IT and Cyber Security

https://freestudies.gr/courses/data-security/

6

International Diploma in Internet & Social Media Marketing

https://freestudies.gr/courses/internatiotal-diploma-in-internet-social-media-marketing/

7

International Diploma in Sales Management

https://freestudies.gr/courses/vellum-diploma-in-sales-management/

8

Vellum Assistant Manager Certificate

https://freestudies.gr/courses/vellum-assistant-manager-certificate/

9

Vellum Diploma in Customer Service

https://freestudies.gr/courses/vellum-diploma-in-customer-service/

10

Vellum International Certificate in Franchise Management

https://freestudies.gr/courses/international-certificate-in-franchise-management/

11

Vellum Certified IT Project Manager

https://freestudies.gr/courses/vellum-certified-it-project-management/

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.