Τα ελληνικά μέτρα στήριξης & η πρόταση για «διαβατήριο εμβολιασμού» παρουσιάστηκαν από το ΕΒΕΠ στη EuroCommerce

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. της Eurocommerce, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, «Ελλάδα-ΕΕ: 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί», παρουσίασε με πίνακες, τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και αγοράς, μετά ένα χρόνο συνύπαρξης με τη πανδημία, καθώς και τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, πρότεινε σε όλα τα μέλη της Eurocommerce να υποστηρίξουν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, που άλλωστε πρόσφατα έγινε αποδεκτή από την πρόεδρο της Κομισιόν και αναμένεται τον Μάρτιο η νομοθετική διευθέτηση και η παρουσίαση μιας ψηφιακής έκδοσης πανευρωπαϊκού «διαβατηρίου εμβολιασμού». Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τυχόν οφέλη για τον εμβολιασμό δεν θεωρείται πλέον πρόωρη, αλλά πολύ ώριμη. Το κύριο επιχείρημα από τη Γερμανία και τη Γαλλία, που αντιδρούν, είναι ότι πολλές ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί από τους επιστήμονες, καθώς επίσης εάν η ανάκτηση ελευθεριών για εμβολιασμένους ανθρώπους ισοδυναμεί με προνομιακή διάκριση σε βάρος εκείνων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Ωστόσο, έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις από Δανία, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία, Ολλανδία, Ελλάδα και άλλους, έως ότου βρεθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός παρονομαστής. Σημειώνεται πάντως, ότι η ελληνική πρόταση έτυχε της ευρείας αποδοχής, καθώς αναγνωρίστηκε ότι έχει πολλαπλά οφέλη, τα οποία έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στη διατήρηση της ροής των εμπορευμάτων, καθώς και στην κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρόεδρος Β. Κορκίδης ζήτησε από τη EuroCommerce να υποστηρίξει επισήμως την πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ώστε η ΕΕ να το ενσωματώσει στις εναρμονισμένες οδηγίες της πανδημίας, ακόμα και ως στοχευμένη χρήση για επαγγελματικές δραστηριότητες.

Επίσης, ως μέλος του ΔΣ της EuroCommerce, ο Β. Κορκίδης κατέθεσε ένα κείμενο θέσεων που επίσης επισυνάπτεται για την αποφυγή της διαδοχής ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε επόμενες γενιές ευρωπαίων πολιτών στις χώρες μέλη της ΕΕ-27. Συγκεκριμένα, πρότεινε ένα «μανιφέστο» για την επόμενη μέρα της πανδημίας, σύμφωνα με το υπογεγραμμένο κείμενο 100 γνωστών οικονομολόγων, όπου διατυπώνεται πως, «οφείλουμε το 25% του χρέους μας στον εαυτό μας» και υιοθετείται η ριζοσπαστική λύση της διαγραφής στο μείζον ζήτημα των χρεών της πανδημίας, αντί εκείνης της ΕΚΤ που προσανατολίζεται στην αποπληρωμή των χρεών σε βάθος 30ετίας ή 50ετίας. Να σημειωθεί ότι, με επιστολές στα υπουργεία Επικρατείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς επίσης στον Έλληνα Επίτροπο και τους Ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις του στη συνεδρίαση του EuroCommerce, αναφορικά με το μετακυλιόμενο χρέος από γενιά σε γενιά και τη σημασία αποφυγής της συνέχισής του.

Η διασφάλιση της ομαλότητας των εμπορευματικών ροών στο τρίτο κύμα της πανδημίας που βιώνει η ΕΕ αποτέλεσαν εκ των αντικείμενων που απασχόλησαν τις εργασίες του Δ.Σ., όπου και έγινε αναφορά στην οικονομική και υγειονομική κατάσταση που έχει διαμορφώσει η πανδημία. Ορισμένες χώρες της ΕΕ έλαβαν εκ νέου αποφάσεις για μερικό κλείσιμο των συνόρων τους (Territorial Supply Constraints), γεγονός που προκάλεσε αρρυθμίες στη διακίνηση πρώτων υλών και αγαθών. Με βασικό γνώμονα ότι το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, αλλά και η παραγωγή, βασίζονται σε πολλές χιλιάδες προμηθευτές σε ολόκληρη την Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές της μπορούν να έχουν καθημερινά βασικά προϊόντα που χρειάζονται, τονίστηκε ότι αυτό εξαρτάται  απόλυτα από την τήρηση των εναρμονισμένων κατευθυντηρίων γραμμών που εξέδωσε η Ε.Ε. και θέτουν «πράσινες λωρίδες» για τις διασυνοριακές μετακινήσεις. Τα κράτη μέλη, που λειτουργούν ως οδοί διέλευσης για εξαγωγές από και προς άλλες χώρες της ΕΕ, απαιτείται να τηρήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και να υιοθετήσουν μέτρα για να διατηρήσουν τη ροή αγαθών και τη διασυνοριακή μετακίνηση στην ενιαία αγορά.

Η σημασία του «οικοσυστήματος» λιανικής και χονδρικής, οι αντοχές που επέδειξε την περίοδο της πανδημίας, αλλά και οι εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ, αποτέλεσαν επίσης, το αντικείμενο συνάντησης της EuroCommerce με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Thierry Breton και τον Επίτροπο Δικαιοσύνης Didier Reynders.

Το «οικοσύστημα» του εμπορίου διαδραματίζει βασικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια ανάκαμψης του οικονομικού συστήματος της ευρωζώνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πανδημία έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ είναι πλέον ορατή η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν αυτή την μετάβαση. Η ψηφιοποίηση, αλλά και το γεγονός ότι, σε καθεστώς πανδημίας το εμπόριο διαχειρίστηκε την κρίση επιτυχώς, σε συνδυασμό με την εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργεί το πλαίσιο εκείνο για την περαιτέρω ανάπτυξή του στην μετά πανδημία εποχή. Αναφορικά με την αειφορία, το οικοσύστημα θεωρεί απαραίτητη την «πράσινη συμφωνία», καταδεικνύοντας τον ρόλο στην επίτευξη της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του οικολογικού σχεδιασμού. Οι έμποροι λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι υποστηρικτές και παράγοντες της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας. Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας, για να γίνει πιο κυκλική, χρειάζεται μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο όλοι σκέφτονται και ενεργούν, και πάνω απ’ όλα, πώς συνεργάζονται, είτε στη βιομηχανία, τη διανομή, τους καταναλωτές ή τις κυβερνήσεις. Ο τομέας του εμπορίου δηλώνει έτοιμος να λειτουργήσει σε συνεννόηση με ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που διευκολύνει τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας.

Τέλος, ο Β. Κορκίδης ανέφερε πως, όσον αφορά στα επί μέρους θέματα της οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει σε όλες τις χώρες και, βεβαίως, στην Ελλάδα μια σημαντική ευκαιρία να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας, προσφέροντας επιχορηγήσεις περίπου 12% του ετήσιου ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια. Το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας στην ΕΕ, χαρακτηρίζεται ενθαρρυντικό, ενώ είναι προφανές ότι προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για έναν συνδυασμό επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, ώστε να κάνει την Ελλάδα να φτάσει σε μια υψηλότερη πορεία ανάπτυξης, να ανατάξει τις αδυναμίες της οικονομίας και να αναπληρώσει την έλλειψη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

VASSILIS KORKIDIS PAPER TO THE BoD OF EUROCOMMERCE

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.