Πρόσκληση Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης & Εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ., στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, (Γ. Κασιμάτη 1 Πλ. Οδησσού – 2ος όροφος). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα ή ο ρ ι σ τ ι κ ά  στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ.,  με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2019 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.

          5.Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού 2019 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

  1. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής (5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά).
  2. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου, είτε με φυσική παρουσία των μελών, είτε μέσω χρήσης σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής τους.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τις δυο επόμενες και συνεχόμενες ημέρες της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί απαρτία. Οριστικά δε, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 από 9.00 π.μ. μέχρι 9.00 μ.μ. και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 από 9.00 π.μ. μέχρι 7.00 μ.μ., στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς (Γ. Κασιμάτη 1 Μεγ. ΕΒΕΠ – 4ος όροφος) ή μέσω χρήσης σύγχρονων ψηφιακών μέσων (για την ψηφιακή ψηφοφορία θα σας αποσταλεί sms με σχετικές πληροφορίες), σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ν. 1712/87, 2081/92 & 4690/2020.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στην περίπτωση φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Καταστατικού μας όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου {Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση}, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς το Σύλλογο μέχρι και την πέμπτη ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2020  και έως ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι :

α} Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση απαιτείται κάθε μέλος να έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης (7/9 ή 14/9 ή οριστικά 21/9/2020) όλες τις προβλεπόμενες οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

β} Εκλογείς και υποψήφιοι μπορούν να είναι τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σύλλογο ταμειακές υποχρεώσεις τους. Κάθε υποψήφιος μπορεί ταυτόχρονα να διεκδικήσει την εκλογή του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου. Οι υποψήφιοι της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να είναι υποψήφιοι και σαν αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, ούτε ως μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΕΣΠ, ούτε ως Αντιπρόσωποι στην ΟΕΣΑΟΝΝΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ 

Σημειώσεις:

  1. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία μέσω χρήσης σύγχρονων ψηφιακών μέσων απαιτείται κάθε μέλος να έχει εκπληρώσει τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης (7/9 ή 14/9 ή οριστικά 21/9/2020), όλες τις προβλεπόμενες οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
  2. Σε περίπτωση νέας παράτασης ή εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.