Παραλαβή από την ΚΟΔΕΠ Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του Covid-19

Στο πλαίσιο του έργου  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από την ΚΟΔΕΠ Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του Covid-19..

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας αφορούν το προσωπικό και τους ωφελούμενους της ΚΟΔΕΠ, και ειδικότερα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: γραφεία της ΚΟΔΕΠ, Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη», Ξενώνας Αστέγων «Ανακούφιση».

Η προμήθεια διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις  υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υπουργού 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.