Επιδοτούμενα σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Εμπορικό Σύλλογοο Πειραιώς

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους  επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν 1-49 άτομα προσωπικό.

Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, είναι η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΕΦΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,06% για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ για τα άτομα που συμμετέχουν. Τα προγράμματα  θα είναι διάρκειας 40 ωρών,  στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί το ποσό των 5,00 € ανά ώρα (σύνολο 200,00 €), και  θα διεξαχθούν εντός της περιοχής του Πειραιά.

Τα αντικείμενα της Κατάρτισης, που εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα και  τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε, είναι τα ακόλουθα:

 • Αντικείμενα Κατάρτισης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας (TEAM WORK)
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας – διαπραγμάτευσης & γλώσσα σώματος (BODY LANGUAGE)
 • Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
 • Η Συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο
 • Διαχείριση χρόνου-Διαχείριση άγχους
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων –Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών – Ξενόγλωσση ορολογία
 • Ψηφιακές δεξιότητες – Εφαρμογές πληροφορικής
 • Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας
 • Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • Διακόσμηση Βιτρίνας
 • Ο ρόλος της Θετικής Ψυχολογίας στην καθημερινότητά μας
 • Μεταφορές – Logistics – Εμπόριο Διοικητική ΜμΕ Επιχειρήσεων – Πωλήσεις – Μάρκετινγκ

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται, μαζί με όλα τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά, στα συνεργαζόμενα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς Κέντρα δια Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν αναλάβει τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.

Επισημαίνουμε  ότι  κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΛΑΕΚ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ                               ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.