Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Οφειλές προς Δήμους – Μισθώσεις Δημοτικών Ακινήτων

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/2021 για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας, ο οποίος περιέχει και τα εξής θέματα εμπορικού ενδιαφέροντος:

 Άρθρα 35 και 36: 

Με τις διατάξεις αυτές, οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15-2-2020 μέχρι 30-6-2021, μαζί με τις απώλειες ρυθμίσεων προς τους Δήμους από 15-2-2020 μέχρι 11-6-2021 μπορούν να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 το αργότερο μέχρι τις 31-10-2021.

΄Αρθρο 37:

Οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις ΟΤΑ, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11-6-2021 ή έληγαν από 1-1-2021 έως 11.6.2021, παρατείνονται για 2 επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους.  Προσοχή:  Για την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής παράτασης απαιτείται δήλωση του μισθωτή προς τον οικείο ΟΤΑ που είναι εκμισθωτής, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11-1-2022.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ                 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.