Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Κάλυψη θέσεων Ψηφιακού Marketing

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς συμμετείχε στην δημιουργία προγράμματος της εκπαίδευσης 10 ατόμων σε εξειδικευμένο σεμινάριο 480 ωρών ψηφιακού μάρκετινγκ, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατεύθυνση των εξαγωγών.

Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος είναι στην διάθεσή σας για να προωθήσουν τα προϊόντα σας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η απασχόληση θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης είτε με τηλεργασία. Στην περίπτωση της δια ζώσης απασχόλησης προτείνεται η πρόσληψή τους με τις ελάχιστες τακτικές αποδοχές, ενώ στην περίπτωση της τηλεργασίας θα εκδοθεί τίτλος κτήσης με συνολικές μεικτές αποδοχές 650ευρώ. Μετά το πέρας των 3 μηνών η παραμονή του εργαζομένου στην επιχείρηση είναι στην διακριτική σας ευχέρεια.

Σε αυτή την φάση αναζητούνται επιχειρήσεις στις οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν οι εκπαιδευόμενοι και ίσως να παραμείνουν στην επιχείρηση καλύπτοντας μια θέση εργασίας πολύ περιζήτητη.

Συνημμένα επισυνάπτεται το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων με όλες τις θεματικές ενότητες που καλύφθηκαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απασχολήσετε άτομα από το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην επιχείρησή σας, μπορείτε για περισσότερες λεπτομέρειες να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΣΒΑΠ κ. Δώρα Κολιούση, τηλ.: 2103392567, Φαξ: 2103631720, Email: svap@svap.gr,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΤΗΡΙΟΥ                   ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.