Εμπορικός Σύλλογος: ΕΡΓΑΝΗ-Υποβολή δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων αναστολών για τους μήνες Οκτ. Νοε. Δεκ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ισχύουν τα εξής:

Ι. Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση και μόνο των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, εντός των παρακάτω προθεσμιών ανά μήνα, ως ακολούθως:

  1. Για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 42774/1072/20-10-2020 (Β’ 4706) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.46939/1171/13-11-2020 όμοιά της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 07/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/1/2021

  1. Για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 48713/1232/26-11-2020 (Β’5246) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 12/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/1/2021

Κατ’ εξαίρεση για τον μήνα Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις – εργοδότες υπέβαλαν λαθεμένα τα δεδομένα του προσωπικού που προορίζονταν για τη δήλωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας αντί στο απαιτούμενο έντυπο «Δηλώσεις Αναστολής επιχειρήσεων/εργοδοτών» στο Ειδικό Έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», να προβούν σε υποβολή ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του ανωτέρω ειδικού εντύπου αποκλειστικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών για το μήνα Νοέμβριο.

  1. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων βάσει της υπ. αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 (Β’5391) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ.53124/1344/23-12-2020 (Β’5734) όμοιά της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ         ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 15/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/1/2021

* Υπενθυμίζουμε ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

  •    Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)
  •   ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ                    ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.