Δ. Πόρου: Πρόσκληση για διόρθωση ανακριβών εμβαδών ακινήτων χωρίς πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις

Με το ά. 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019, προβλέφθηκε η απαλλαγή από πρόστιμα και αναδρομικά, των ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν δηλώσει στους Δήμους μικρότερα εμβαδά ή δεν έχουν δηλώσει καθόλου κάποιο ακίνητό τους, εφόσον προβούν στην ορθή υποβολή των σχετικών στοιχείων μέχρι τις 31.3.2020. Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους για κάθε νόμιμο ή τακτοποιημένο ακίνητο, και όσοι υπαχθούν σε αυτήν απαλλάσσονται από αναδρομικές οφειλές, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο Δήμος Πόρου καλεί κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλώσει και κάθε ιδιοκτήτη που ακίνητό του είναι δηλωμένο με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό (προκύπτει από μια απλή αντιπαραβολή του Ε9 με τον λογαριασμό ρεύματος), να προσέλθει στον Δήμο μέχρι τις 31.3.2020, προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση. Σημειώνεται ότι, προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδιοκτήτες που δεν θα προβούν στις σχετικές διορθώσεις, οι Δήμοι υποχρεούνται στο εξής να προβαίνουν σε αντιπαραβολές με τα Ε9 όλων των ιδιοκτητών, στα οποία από φέτος αποκτούν πρόσβαση, και επομένως από 1.4.2020 κάθε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης θα εντοπίζεται και θα επιβαρύνεται με υψηλά πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Τίτλοι ιδιοκτησίας

2) Ε9

3) Α.Δ.Τ.

4) Πιστοποιητικό πολεοδομικής τακτοποίησης (αν υπάρχει)

5) Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.