Ανακοίνωση Γεν. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών – Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. – Τμήμα Γεν. Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. Δ. Πειραιά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 (ΦΕΚ 220/23), του Οικιστικού Νόμου 2508/97 και 1337/83, του Ν. 1512/85, του Ν. 5269/31, του Ν.Δ.690/48 (ΦΕΚ 133), του Ν. 651-653/77, καθώς και του Π.Δ 03-04-1929, του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α) «περί Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2831/00 (ΦΕΚ 140Α /00), το Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/2012), το Ν.4759/20 και το Γ.Π.Σ του Δήμου Πειραιά (ΦΕΚ 79Δ/88), γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αρ. 288/2-11-2022 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά πρότεινε την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ. 29-30/Τ.21 για:

Α) την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 30-1-1931 Π.Δ. – ΦΕΚ 31Α/10-2-1931 σε τμήμα ακινήτου που βρίσκεται  επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Κανελλοπούλου,  στο Ο.Τ. 29-30/Τ.21, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/20,

Β) την κατάργηση προκηπίου  και

Γ) την επιβολή εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το από Αυγούστου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον και επιθυμεί  να υποβάλλει ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση αυτής, να προσέλθει στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π., οδός Θηβών 78, κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 11.00 – 14.00 στον 3ο  όροφο, στο τμήμα Γεν. Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. και να λάβει γνώση του Τοπογραφικού Διαγράμματος της πιο πάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝ.  Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.