Αναβολή Γενικής Συνέλευσης & Εκλογών Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, υπήρχε η υποχρέωση διενέργειας Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, εντός του πρώτου τριμήνου του χρόνου.

Δεδομένων  των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στην υγεία των μελών και των οικογενειών μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ αποφάσισε ομόφωνα  την αναβολή των προγραμματισμένων για τις 6, 7, και 8 Απριλίου Γενικής Συνέλευσης και εκλογών του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την από 12.3.2020 ΚΥΑ περί αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας μέχρι και την 27.03.2020, καθώς και το 17ο άρθρο της πρόσφατης πράξης νομοθετικού περιεχομένου περί παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών της, βάσει της οποίας:

“Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020”.

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, θα σας ενημερώσουμε για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.