Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία του Δ. Πειραιά μετά από Ευγενική Χορηγία της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, προχώρησε σε μια σημαντική ενέργεια κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς προσέφερε 154 ηλεκτρονικούς

Περισσότερα