Ανακήρυξη Βασίλη Κορκίδη σε Επίτιμο Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε

Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, ομόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιμο Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και

Περισσότερα