Προβλήματα

Ποιο πιστεύετε πως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στο Δήμο Πειραιά?

23

Votes

Κυκλοφοριακό
16

Votes

Ανεργία
12

Votes

Παρεμπόριο
10

Votes

Έλλειψη χώρων αναψυχής και άθλησης
9

Votes

Καθαριότητα
9

Votes

Έλλειψη πρασίνου
3

Votes

Εγκαταλελειμμένα οχήματα
1 Votes left

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!