Κατάλογος Επιχειρήσεων Πειραιά

Εκδηλώσεις της πόλης μας

Τα νέα της πόλης μας

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος BLUACT

Η εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος BluAct που υλοποιείται από τον Δήμο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαΐου.

Το παρών έδωσαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά κ. Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό και παρουσίασε τη στρατηγική του Δήμου για τη γαλάζια ανάπτυξη. Μίλησαν επίσης η Ειδική Σύμβουλος του Δήμου Πειραιά κ. Νατάσσα Κανναβού, η διαχειρίστρια του έργου κ. Κατσή Ελπινίκη και τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά. Επίσης, παρευρέθησαν εκπρόσωποι από τους λοιπούς εταίρους του προγράμματος BluAct, συγκεκριμένα από τις χώρες της Πορτογαλίας και της Βουλγαρίας καθώς και ο επικεφαλής ειδικός του προγράμματος κύριος Jim Sims.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε εισαγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των ξένων εταίρων, με σκοπό την παρουσίαση των πόλεων και των ιδιαιτεροτήτων που τις διέπουν. Στη συνέχεια, η Ειδική Σύμβουλος του Δήμου Πειραιά κ. Νατάσσα Κανναβού, παρουσίασε την Πρωτοβουλία BlueGrowth Initiative (BGI) αναλύοντας το οικοσύστημα και τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στον Πειραιά, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρωτοβουλίας. Έπειτα, ο εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, κύριος Jim Sims, παρουσίασε τα επιμέρους χαρακτηριστικά διαφόρων παρεμφερών οικοσυστημάτων και ενέπλεξε ενεργά τους εκπροσώπους των ξένων εταίρων στο να δώσουν πληροφορίες και να ανταλλάξουν απόψεις για αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις που υλοποιούνται στις πόλεις τους.

Στη συνέχεια, η κ. Ελπινίκη Κατσή, διαχειρίστρια του έργου, παρουσίασε αναλυτικά στους εκπροσώπους των ξένων εταίρων όλα τα θέματα που αφορούν τα παραδοτέα, την επικοινωνία και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος. Τέλος, ο εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας κύριος Jim Sims, παρουσίασε εκτενώς τον σκοπό και τους στόχους του έργου BluAct και συμφωνήθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα αναληφθούν τόσο από τους εκπροσώπους του Δήμου Πειραιά όσο και από τους εκπροσώπους των ξένων εταίρων.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των ξένων εταίρων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την διαδικασία επώασης των ομάδων που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισμό BlueGrowth Competition IV, στο πλαίσιο της εξοικείωσης τους με τις σχετικές δράσεις που υλοποιούνται από την πρωτοβουλία BlueGrowth Piraeus.

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!