Κατάλογος Επιχειρήσεων Πειραιά

Εκδηλώσεις της πόλης μας

Τα νέα της πόλης μας

Καρδιακή Ανεπάρκεια (Α’ Μέρος): Φυσιοπαθολογία της νόσου

του Dr Μαρκάτου Γεράσιμου
Ειδικού Καρδιολόγου

Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ σοβαρή, με ανάλογη βαρύτητα στην εκδήλωση των συμπτωμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνεται αιφνίδια, μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται προοδευτικά, μέσα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν και  πρόκειται  για μία πολύ σοβαρή πάθηση, η ιατρική διαθέτει σήμερα μία σειρά από θεραπευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να αυξήσουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και εμφανίζονται 30.000 περίπου νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. 

Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς  

Η καρδιά είναι ένα όργανο που αποτελείται από τέσσερις κοιλότητες: δύο κοιλίες και δύο κόλπους, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους με τη βοήθεια των βαλβίδων. Το αίμα ρέει διαμέσου των φλεβών στις κοιλότητες που βρίσκονται στο δεξιό μέρος της καρδιάς, αρχικά στον δεξιό κόλπο και στη συνέχεια στην δεξιά κοιλία. Από εκεί το αίμα εξωθείται στον πνεύμονα, όπου αποβάλει το διοξείδιο του άνθρακα που μεταφέρει και προσλαμβάνει οξυγόνο. Το οξυγονωμένο αίμα επιστρέφει στη συνέχεια στις αριστερές κοιλότητες της καρδιάς, δηλαδή τον αριστερό κόλπο και στη συνέχεια την αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία μπορεί να εξωθεί το αίμα σε όλες τις αρτηρίες του σώματος, μεταφέροντας οξυγόνο στους ιστούς. Το πρώτο όργανο που θα δεχτεί το οξυγονωμένο αίμα, για να εξασφαλίσει τη φυσιολογική λειτουργία της, είναι η ίδια η καρδιά, διαμέσου των στεφανιαίων αρτηριών. 

Κάθε καρδιακός κύκλος περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά φαινόμενα: την καρδιακή συστολή και  τη διαστολή, που διαδέχονται η μία την άλλη. Έτσι, οι καρδιακές κοιλότητες  γεμίζουν με αίμα με την διαστολή  και στη συνέχεια το εξωθούν στα διάφορα όργανα με την συστολή.

Με ποιές μορφές εκδηλώνεται η καρδιακή ανεπάρκεια;  

Η συστολική δυσλειτουργία είναι μία μορφή καρδιακής ανεπάρκειας κατά την οποία εξασθενεί  η ικανότητα της καρδιάς να στέλνει αίμα στον οργανισμό. Κατά τη διαστολική δυσλειτουργία επηρεάζεται  περισσότερο η ικανότητα της καρδιάς να γεμίζει με αίμα. 

Ποια νοσήματα οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια;  

Η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλείται συνήθως από κάποιο νόσημα ή παράγοντα, που επιφέρει βλάβη στον καρδιακό μυ. Προκειμένου να προληφθεί η εκδήλωση της καρδιακής ανεπάρκειας  είναι εξαιρετικά σημαντικό  τα υπεύθυνα νοσήματα να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν εγκαίρως. Τα συχνότερα νοσήματα που ευθύνονται για την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας είναι τα ακόλουθα:

- Υπέρταση : Στους ασθενείς που πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση η καρδιά είναι αναγκασμένη να δουλεύει εντονότερα, προκειμένου να υπερνικήσει την πίεση στα αγγεία και να καταφέρει να εξωθήσει το αίμα στα διάφορα όργανα. Η έκθεση της καρδιάς σε υψηλές αρτηριακές πιέσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των διαστάσεων της και τελικά σε ελάττωση της λειτουργικότητας της.

- Στεφανιαία νόσος : Στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο τα αγγεία που είναι υπεύθυνα για την αιμάτωση της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες) παρουσιάζουν στενώσεις, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η παροχή αίματος και οξυγόνου προς τα αντίστοιχα μυοκαρδιακά κύτταρα. Αυτό επιφέρει μείωση της συσπαστικής ικανότητας ενός τμήματος της καρδιάς και μειωμένη συνολική συστολική απόδοση, κυρίως σε καταστάσεις στις οποίες επιβαρύνεται η καρδιά, όπως η άσκηση. Αν σπάσει η αθηρωματική πλάκα που βρίσκεται μέσα στην στεφανιαία αρτηρία και φράξει το αγγείο θα οδηγηθούμε στην εκδήλωση εμφράγματος του μυοκαρδίου, κατά το οποίο προκαλείται νέκρωση και βλάβη σε ένα τμήμα του καρδιακού μυ. Στις περιπτώσεις εκείνες που η βλάβη αφορά ένα μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς, είναι δυνατό να προκληθεί σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή.

- Δυσλειτουργία των καρδιακών βαλβίδων : Οι καρδιακές βαλβίδες εξασφαλίζουν τη φυσιολογική ροή του αίματος μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεγάλων αγγείων. Διάφορες καταστάσεις, όπως η υπέρταση, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο ρευματικός πυρετός και η προχωρημένη ηλικία, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και δυσλειτουργία των βαλβίδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλείται στένωση της βαλβίδας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το φορτίο της καρδιάς, ενώ σε άλλες προκαλείται ανεπάρκεια της βαλβίδας, προκαλώντας ανάστροφη ροή του αίματος μέσα στις καρδιακές κοιλότητες. Οι διαταραχές της λειτουργικότητας των βαλβίδων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αύξηση των πιέσεων εντός των κοιλοτήτων και σε καρδιακή ανεπάρκεια. 

- Αρρυθμίες : Είναι διαταραχές του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Ορισμένες, όπως η αρρύθμιστη κολπική μαρμαρυγή, θα οδηγήσουν σε ταχυμυοκαρδιοπάθεια λόγω των πολύ αυξημένων παλμών και έτσι σε μείωση της συνολικής συστολικής απόδοσης της αριστερής κοιλίας.

- Μυοκαρδιοπάθειες : Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι συγγενή ή επίκτητα νοσήματα στα οποία πάσχει ο καρδιακός μυς και οδηγούν συνήθως σε αύξηση του μεγέθους των καρδιακών κοιλοτήτων, ελάττωση της συσπαστικής ικανότητας και τελικά σε καρδιακή ανεπάρκεια. Τα συχνότερα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε μυοκαρδιοπάθεια είναι διάφορα κληρονομικά νοσήματα, ορισμένα φάρμακα όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για χημειοθεραπείες, η κατάχρηση αλκοόλ και ορισμένες ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!