Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Εσπερίδα, με θέμα «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – General Data Protection Regulation, GDPR)»
την Τετάρτη , 21 Φεβρουαρίου 2018, στις 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (Αιθ. Εκδηλώσεων, «Γ. Κασιμάτης»)

                                                                      Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

17:00-17:45 Χαιρετισμός
                     κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.                                   
17:45-18:00 Εισαγωγή στο GDPR
                     κ. Νίκος Ροδόπουλος, Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
18:00-18:20 Συμβουλευτικό Πλαίσιο
                     Δρ. Νίκος Σφυρής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Δρ. Ασφαλούς Προσομοίωσης
18:20-18:45 Νομικό Πλαίσιο
                     κα Καλλιόπη Ζούβια, Δικηγόρος Αθηνών
18:45–19:10 Τεχνολογικό Πλαίσιο
                      Δρ. Ιωάννης Τόλλης, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης
                     κ. Νικόλαος Δούλος, Ειδικός Τεχνικός Ασφαλείας Υπολογιστικών Συστημάτων 
                     κ. Χριστόφορος Χατζηθεοδώρου, Ψηφιοποίηση Εγγράφων - Το πρώτο βήμα

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!