Κατάλογος Επιχειρήσεων Πειραιά

Εκδηλώσεις της πόλης μας

Τα νέα της πόλης μας

Eurobank: Σταθερή για 3ο συνεχή μήνα η ανεργία στην Ελλάδα

Σταθερό για 3ο συνεχή μήνα το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2017 (20,9%) – Καλύτερη του αναμενομένου η επίδοση για το σύνολο του έτους

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 20,9% για 3ο συνεχή μήνα τον Νοέμβριο 2017 (κυρίως λόγω επιβράδυνσης της θετικής επίδρασης του τουρισμού).

Σε όρους μέσου όρου 12 μηνών διαμορφώθηκε στο 21,7% από 23,6% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Για το σύνολο του έτους 2017 (μέσος όρος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017) ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό αναμένεται να προσεγγίσει το 21,5%, δηλαδή 6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του 27,5% το 2013.

Αποδεικνύεται, βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων, ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 2017 ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις. Επί παραδείγματι, η εκτίμηση στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017 (ΕΕΠ 2017) ήταν 22,6% (21,7% σύμφωνα με την ΕΕΠ 2018). Επιπρόσθετα, για το ίδιο έτος, η πρόβλεψη για τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης αναθεωρήθηκε επί τα χείρω στο 1,6% (ΕΕΠ 2018) από 2,7% σύμφωνα με την ΕΕΠ 2017. Το προαναφερθέν φαινομενικά παράδοξο αποτέλεσμα, δηλαδή της καλύτερης του αναμενομένου πορείας του ποσοστού ανεργίας και της χειρότερης του αναμενομένου πορείας του πραγματικού ΑΕΠ αποδεικνύει ότι: για την καλύτερη αξιολόγηση των τρεχουσών εξελίξεων στην αγοράς εργασίας θα πρέπει, εκτός του ποσοστού ανεργίας, να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η απασχόληση (παράλληλα με τη σύνθεση της μεταβολής της) και πρωτίστως η παραγωγικότητα της εργασίας σε όρους απασχολούμενων ατόμων και σε όρους ωρών εργασίας.

Η απασχόληση ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,6% ή 94,1 χιλ. άτομα τον Νοέμβριο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 (μέσος όρος 11 μηνών) ήταν 2,2% ή 79,4 χιλ. άτομα. Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε στα 3.761,5 χιλ άτομα τον Νοέμβριο 2017 (ιστορικό υψηλό: 4.610,7 χιλ άτομα τον Απρίλιο 2008) παρουσιάζοντας ετήσια ενίσχυση της τάξης του 2,6% ή 94,1 χιλ ατόμων (βλέπε Σχήμα 2). Για το σύνολο του 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017, η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν 2,2% ή 79,4 χιλ άτομα, προσεγγιστικά ίση με το αντίστοιχο μέγεθος πέρυσι.

Παρά την πτώση των τελευταίων 4 ετών, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη θετική απόκλιση από τα αντίστοιχα μεγέθη στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη. Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28). Η εν λόγω αρνητική πρωτιά, αποτέλεσμα της μεγάλης ύφεσης της περιόδου 2007-2013 και της στασιμότητας των ετών 2014, 2015 και 2016, αναμένεται να διατηρηθεί για κάποια χρόνια ακόμα. Επιπρόσθετα, όπως παρουσιάζεται στα Σχήματα 1Α και 1Β, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι δύο οικονομίες που παρουσιάζουν υψηλή θετική απόκλιση σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα αποκλίνει κατά 13,6 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) σε σχέση με την ΕΕ-28 και κατά 12,2 ΠΜ σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ισπανία είναι 9,3 και 7,9 ΠΜ. Ακολουθεί η Ιταλία με σχετικά μικρότερες αποκλίσεις της τάξης των 3,6 και 2,2 ΠΜ αντίστοιχα.

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!