Κατάλογος Επιχειρήσεων Πειραιά

Εκδηλώσεις της πόλης μας

Τα νέα της πόλης μας

Σε θετικό έδαφος η ετήσια μεταβολή των καταθέσεων για πρώτη φορά από το 2013

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις καταθέσεις και τα δάνεια σχολιάζει, στην ανάλυσή της "7 Ημέρες Οικονομία", η Eurobank, διαπιστώνοντας "σχετική πρόοδο", ενώ επισημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να μεταβεί η ελληνική οικονομία "σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με σταθερούς ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων και του επιπέδου χρηματοδότησης". 

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η τράπεζα, "η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η μείωση της αβεβαιότητας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αύξηση του ρυθμού επιστροφής των καταθέσεων και την παράλληλη ανάκαμψη του επιπέδου χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Τους τελευταίους 6 μήνες παρατηρείται σχετική πρόοδος και στα 3 προαναφερθέντα πεδία. Ωστόσο απαιτείται χρόνος έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να μεταβεί σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με σταθερούς ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων (σε πρώτη φάση μείωση του αποθησαυρισμού και σε δεύτερη φάση αύξηση του ρυθμού αποταμίευσης) και του επιπέδου χρηματοδότησης (ενίσχυση της ζήτησης κεφαλαίων εκ μέρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών)".

Όσον αφορά στα στοιχεία της ΤτΕ, σημειώνεται ότι η ετήσια μεταβολή των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2013

Παράλληλα, η ανάλυση στέκεται στο στο γεγονός ότι  ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο 2018 διαμορφώθηκε σε υψηλό 38 μηνών, αλλά παραμένει η αρνητική απόκλιση σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη. 

Τέλος, αναφορικά με τον δείκτη PMI για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα που έφθασε σε υψηλό 10 ετών, η Eurobank αναφέρει: "Η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα (βάσει των τιμών του δείκτη PMI) σηματοδοτεί τον ενεργό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει ο εν λόγω κλάδος στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας".

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!