Παραλαβή βασικών ειδών διατροφής των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Η παραλαβή βασικών ειδών διατροφής για τον μήνα Ιανουάριο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιείται την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες:


ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝΜΕ 1-2 ΜΕΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ Ι

(1-2µέλη)

ΠΕΜΠΤΗ

31/1/2019

08:30-11:30

ΑΠΟ Κ ΕΩΣ Μ

(1-2µέλη)

ΠΕΜΠΤΗ

31/1/2019

11:30-14:30

ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω (1-2µέλη)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1/2/2019

08:30-11:30

11:30-14:30

ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝΜΕΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ

(3µέλη &άνω)

ΔΕΥΤΕΡΑ

4/2/2019

08:30-11:30

ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(3µέλη &άνω)

ΔΕΥΤΕΡΑ

  4/2/2019

11:30-14:30


Σημειώνεται, πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των βασικών ειδών διατροφής.

Συγκεκριμένα:
Α΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104599957, 2104599956
Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104823418           
∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!