Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η παραλαβή βασικών ειδών διατροφής για τον μήνα Νοέμβριο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιείται την Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018.
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝΜΕ 1-2 ΜΕΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ

(1-2µέλη)

ΤΡΙΤΗ

4/12/2018

08:30-11:30

ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(1-2µέλη)

ΤΡΙΤΗ

4/12/2018

11:30-14:30ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝΜΕΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ

(3µέλη &άνω)

ΤΕΤΑΡΤΗ

   5/12/2018

08:30-11:30

ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(3µέλη &άνω)

ΤΕΤΑΡΤΗ

5/12/2018

11:30-14:30


Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των βασικών ειδών διατροφής.

Συγκεκριμένα:
Α΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104599957, 2104599956
Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104823418           
∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!