Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πειραιά

Η παραλαβή βασικών ειδών διατροφής για τον μήνα Οκτώβριο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝΜΕ 1-2 ΜΕΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ
(1-2µέλη)

∆ΕΥΤΕΡΑ

5/11/2018

08:30-11:30

ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(1-2µέλη)

∆ΕΥΤΕΡΑ

5/11/2018

11:30-14:30ΕΠΙΘΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝΜΕΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ Μ

(3µέλη &άνω)

ΤΡΙΤΗ

6/11/2018

08:30-11:30

ΑΠΟ Ν ΕΩΣ Ω

(3µέλη &άνω)

ΤΡΙΤΗ

6/11/2018

11:30-14:30


Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των βασικών ειδών διατροφής.

Συγκεκριμένα:

Α΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104599957, 2104599956

Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066

Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104823418           

∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026

Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!