Προμήθεια τροφίμων σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους του Πειραιά μέσω διατακτικών

Ο Δήμος Πειραιά θα προμηθεύσει με τρόφιμα οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους του Πειραιά μέσω διατακτικών, εν όψει Χριστουγέννων.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, γρ. 27, 3ος όροφος), από 05/11/2018 έως και 16/11/2018 τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 13:00.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά (σε φωτοτυπίες)

Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο το 2018,  θα καταθέσουν:

1.Μόνο αίτηση
2.Τα πρόσφατα εκκαθαριστικά της εφορίας όλων των ενηλίκων συνοικούντων μελών.
3.Υπεύθυνη δήλωση με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.  

Οι υπόλοιποι αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης (συμπληρώνεται στην υπηρεσία µε την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).
2. Αστυνομική ταυτότητα.
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον υπάρχει) και λογαριασμό ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ-ΕΥΔΑΠ) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας στον Δήμο Πειραιά.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον ∆ήμο Πειραιά.
5. Ε1 και εκκαθαριστικό της εφορίας φορολογικού έτους 2017 και δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 (όλων των ενηλίκων).
6. Βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας (όλων των ενηλίκων εφόσον υπάρχουν).
7. Απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ (εφόσον υπάρχει)

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

 ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

 ΕΙΣΟΔΗΜΑ(€)

1 ΑΤΟΜΟ

Μέχρι 3.600

2 ΑΤΟΜΑ

Μέχρι 4.800

3 ΑΤΟΜΑ

Μέχρι 6.000

4 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 7.200
5 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 8.400
6 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 9.600
7 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 10.800
8 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 12.000
9 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 13.200
10 ΑΤΟΜΑ Μέχρι 14.400
Σημειώνεται πως το ύψος του ποσού της διατακτικής θα καθοριστεί από τον αριθµό προσέλευσης των δικαιούχων ενώ κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.


Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!