« Η ανάπτυξη της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας του Πειραιά στο επίκεντρο του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας»

Η βελτίωση της εξωστρέφειας των πειραϊκών επιχειρήσεων, η απλοποίηση των διαδικασιών εφοδιασμού πλοίων, το Masterplanτης Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, η αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αναφορικά με τους όρους διενέργειας δραστηριότητας των πλοίων, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το Φ.Π.Α., τα πλεονεκτήματα συμμετοχής στο Cluster, "MaritimeHellas", η αναβίωση της Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, η επέκταση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στην περιοχή και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στις 22.10.18., την οποία τίμησε με την παρουσία του ο νέος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλης.

Ο κ. Φ. Κουβέλης, αφού εξήγγειλε ότι θα διευθετηθεί το πρόβλημα, που έχει προκύψει με την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1177/19-09-18, όπως είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα το Ε.Β.Ε.Π. και το Ν.Ε.Ε., καθώς «η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη της την πολυνησία, που χαρακτηρίζει τη χώρα μας», επισήμανε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του: «…Το ενδιαφέρον μου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σταθερό, καθώς πρόκειται για τον βασικό αρμό της οικονομίας μας. Στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, θα στηρίξουμε ουσιαστικά την επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ένα πολυθεματικό Υπουργείο, που συνεισφέρει 8% στο Α.Ε.Π. της χώρας. Στόχος μας είναι η αγαστή συνεργασία της θάλασσας και της πόλης. Μπορεί, να έχω στραμμένο το βλέμμα μου κυρίως στη θάλασσα, αλλά δεν ξεχνώ την ενδοχώρα…».

Στις προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά και εν γένει της ναυτιλιακής δραστηριότητας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης: «…Προσδοκούμε στην πολύτιμη στήριξη του Υπουργού σε όλα τα κρίσιμα θέματα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και εν γένει της ναυτιλίας μας. Σε ένα εθνικό οικονομικό περιβάλλον, που δυστυχώς εξακολουθεί να παρέχει ελάχιστα επενδυτικά κίνητρα, ο τομέας της ελληνικής ναυτιλίας προσέφερε αυξημένα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, το 2017 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών υπολογίζονται σε περίπου 9,14 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,91% σε σχέση με το 2016, όταν οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν 7,81 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως, η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα είναι πολύπλευρη και δεν περιορίζεται στις εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει έμμεσες οικονομικές επενδύσεις, καθώς και ευκαιρίες απασχόλησης».

Τέλος, τόνισε πως, οι συνεπείς και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που έχουν δείξει στα χρόνια της κρίσης οικονομικό πατριωτισμό, θα πρέπει τώρα να επιβραβευθούν με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι επιχειρηματίες- μέλη του Ε.Β.Ε.Π. έθεσαν στον Υπουργό μια σειρά καίριων ζητημάτων, όπως οι παραδόσεις – ο εφοδιασμός των πλοίων στην Ελλάδα να μην θεωρούνται ειδικός προορισμός, που ανεβάζει το χρόνο παράδοσης και αυξάνει το τελικό κόστος για τον πελάτη, αλλά εξαγωγή, η ορθή λειτουργία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, η ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Ε.Β.Ε.Π. για την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας επισκευής και συντήρησης πλοίων, η άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας, η ανάπτυξη των MaritimeLogistics, θέματα Κρουαζιέρας, η καταπολέμηση της μάστιγας του παρεμπορίου και λαθρεμπορίου κυρίως καπνικών προϊόντων, οι εμπορικές χρήσεις εντός του λιμανιού κ.ά.

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν επίσης, κάνοντας σχετικές παρεμβάσεις, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χ. Λαμπρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Γ. Γαβρίλης, ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Πλοιάρχων, κ. Α. Μαρινάκης, ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, κ. Χ. Σημαντώνης, ο Πρόεδρος της ΕΠΕΣΤ, κ. Α. Στελλιάτος.
Ακολούθησε, κλείνοντας, παρουσίαση στον Υπουργό, από τον Σύμβουλο του Ν.Ε.Ε., κ. Μ. Σαρλή, του Portalτου Cluster «ΜaritimeHellas”.

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος παρευρέθηκε χθες στη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΠ με την ιδιότητα του Υπευθύνου ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλης

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος παρουσίασε με σαφήνεια και εμπεριστατωμένα στον Υπουργό τα κάτωθι (3) θέματα:

1ο) Εφαρμογή της ΚΥΑ ΠΟΛ. 1177/2018 σχετικά με την απαλλαγή ΦΠΑ σε πλοία ανοιχτής θάλασσας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρίκος ανέφερε ότι:

     «Είναι βέβαιο ότι υπογράψατε την ΚΥΑ από κοινού με το ΥΠ.ΟΙΚ. στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 112/2006 και της αποφυγής επιβολής προστίμου από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, χωρίς όμως να γίνει υπολογισμός των καταστροφικών συνεπειών που θα επιφέρει η εφαρμογή της.

Η χώρα μας από 1987 εφάρμοσε τον Κώδικα Φ.Π.Α.. Σε καμμιά διάταξη νόμου, ούτε στον αρχικό ν. 1642/87 ούτε στον ν. 2859/00, δε τέθηκε ο όρος «ανοικτής θάλασσας», λαμβάνοντας προφανώς υπόψιν ότι με βάση το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας μας θα ήταν αντικειμενικά ανεφάρμοστος για την χορήγηση απαλλαγής.

Δεν είναι δυνατόν το άρθρο 148 της Οδηγία 112/2006 να έχει οριζόντια εφαρμογή, δηλαδή να εφαρμόζεται ομοίως απ’ όλα τα κράτη-μέλη χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του αντικειμενικές, πραγματικές αδυναμίες κάποιων κρατών- μελών. Στη χώρα μας, εξαιτίας της έντονης νησιωτικότητας (1200 νησιά και 4800 βραχονησίδες) και της διαμόρφωσης της ακτογραμμής (16.000 χλμ), η εφαρμογή του άρθρου 148 της Οδηγίας 112/2006 είναι πραγματικά ανεφάρμοστη.

Η Ελλάδα είχε το χρόνο (29 χρόνια), αλλά και τα κριτήρια, να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του όρου «ανοιχτή θάλασσα», όπως έκαναν αλλά κράτη – μέλη , ή να επιβάλει χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Προφανώς τίποτα δεν έγινε! Έτσι, το 2014 η Commission μας πίεσε με την απειλή προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, με αποτέλεσμα το 2016 το Υπ. Οικονομικών με την εγκύκλιο (όχι με νομό) ΠΟΛ. 1010/ 18.01.2016 να καθιερώσει έπειτα από 29 χρόνια τα 6ν.μ.. Επιπρόσθετα, με την πρόσφατη ΚΥΑ ΠΟΛ. 1177/2018 19-9-2018, την οποία υπογράψατε με το ΥΠ. ΟΙΚ. χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, ουσιαστικά επεκτείνει τα 6νμ στα 24 νμ κατά μήκος, δηλαδή 4 φορές πάνω και παράλληλα το πλοίο να είναι και πέραν των 6 νμ από οποιαδήποτε ακτή.

Συνεπώς, εξαιρεί το 85% των πλοίων και το ποσοστό θα μεγαλώσει από την μη τήρηση ή εκπλήρωση των περαιτέρω προϋποθέσεων (πέραν των μιλίων) που θέτει η ΚΥΑ.

Είναι γεγονός ότι αφήσατε το χρόνο ανεκμετάλλευτο. Δεν προσπαθήσατε, πάρα την κοινή λογική, τα στοιχεία που σας προσκόμισε το Ναυτικό Επιμελητήριο & τις λύσεις που εχουν προτείνει όλοι οι φορείς.

Επιβάλλεται αιφνίδια επιβολή 24% όταν δεν υπάρχει ρευστότητα από το προβληματικό Τραπεζικό Σύστημά μας και αν ακόμα υπάρχει σε ελάχιστες περιπτώσεις, ειναι πανάκριβη λόγω του υψηλού επιτοκίου.

Θεωρώ ότι ειναι επιβεβλημένο να δοθεί παράταση τουλάχιστον ένα χρόνο και άμεσα να ξεκινήσει ουσιαστική διαβούλευση με χρονοδιάγραμμα για να ακολουθήσουν ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έστω και εκ των υστέρων.

Μπορεί η υπογραφή της ΚΥΑ να μην ήταν πολιτική απόφαση, όμως η παράταση εφαρμογής ειναι καθαρά πολιτική και πάρα τις οποίες αντιρρήσεις μπορεί να δοθεί, καθόσον ο ορός <<ανοιχτής θάλασσας>> έχει τεθεί με διάταξη νόμου στο αρ 27 και έτσι έχει εκπληρωθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 148 της Οδηγίας. Επίσης, όπως αναφέραμε, ήδη εφαρμόζεται η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1010/ 18.01.2016 που πρωτοκαθιέρωσε τα 6νμ.»

Ο Υπουργός κ. Κουβέλης, σε απάντηση των ως άνω ενστάσεων για την εφαρμογή της ΚΥΑ ΠΟΛ. 1177/2018, ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός, εξαγγέλλοντας ότι θα επιλυθούν τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει με την εφαρμογή της, καθώς θα δοθεί αναστολή στην εφαρμογή της και ήδη έχει εισηγηθεί στο ΥΠ. ΟΙΚ. την τροποποίησή της.

2ο) Η μη εφαρμογή του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των κατευθυντήριων γραμμών GUIDELINES (TAXUD)

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος ανέφερε στον Υπουργό ότι η παράδοση – ο εφοδιασμός σε πλοία με προϊόντα 3ων χωρών, τα οποία είναι υλικά, ανταλλακτικά, λιπαντικά, κ.α. θα πρέπει, σύμφωνα με το αρ. 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και τις κατευθυντήριες γραμμές GUIDELINES (TAXUD), να θεωρείται επανεξαγωγή, και όχι ειδικός προορισμός.

Η μη εφαρμογή του αρ. 270 και των κατευθυντηρίων γραμμών GUIDELINES (TAXUD) έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των εφοδιαστικών επιχειρήσεων με χρονοβόρες και περιττές διπλές τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς και με τη διαδικασία της αναγνώρισης ειδικής αποθήκης, η οποία επισύρει ξεχωριστό διοικητικό κόστος. Έτσι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων και συνεπώς οι πωλήσεις.

Να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι το μόνο κράτος – μέλος το οποίο δεν έχει συμμορφωθεί με το αρ. 270 του ΕΝΩΣ. ΤΕΛ. ΚΩΔΙΚΑ & τις κατευθυντήριες γραμμές GUIDELINES (TAXUD), με βάση πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί τόσο από Γενικές Διευθύνσεις Τελωνείων όσο και ενώσεις εφοδιαστών πλοίων των άλλων κρατών – μελών.

3ο) Η ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Ε.Β.Ε.Π. για την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας επισκευής και συντήρησης πλοίων

Με αυτό το τρόπο, θα υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία καθόσον σήμερα εκδίδονται χειρόγραφα.

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!