ΕΒΕΠ: « Η "Fast Truck" ίδρυση μιας εταιρείας, πρέπει να γίνεται γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα »

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μείωσης της γραφειοκρατίας και βελτίωσης του συνόλου των υπηρεσιών που αφορούν στις σχέσεις των επιχειρηματιών με το Δημόσιο, εντάσσεται και η θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και την δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος για το «επιχειρείν».

Πλέον, πέραν της δυνατότητας σύστασης Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων, με τη χρήση πρότυπων καταστατικών, παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να υλοποιήσει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη σύσταση μιας εταιρείας, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με μειωμένο κόστος, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΥΜΣ (http://eyms.businessportal.gr), με μοναδικές προϋποθέσεις, την κατοχή ηλεκτρονικής υπογραφής και την χρήση πρότυπου καταστατικού χωρίς τη μεσολάβηση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας. He-ΥΜΣ, που τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου σε πρώτη φάση, είναι διαθέσιμη για τη σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. και σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2019, θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες νομικές μορφές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Η ίδρυση εταιρείας με μία “στάση” μέσα σε 13 λεπτά έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους έντιμους, αλλά και κάποια μειονεκτήματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Μία γρήγορη και πρόχειρη διαδικασία πάντα ενέχει κινδύνους, αφού ο κάθε επίδοξος απατεώνας θα μπορεί να έχει μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ και να «αλωνίζει» την αγορά εξαπατώντας ανυποψίαστους επαγγελματίες, καταναλωτές και βεβαίως να «φεσώσει» ταμεία, τράπεζες και δημόσιο. Ως εκ τούτου η “fasttruck” διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας θα πρέπει να γίνεται ναι μεν γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα».

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!