Το Ε.Β.Ε.Π. ανακηρύχθηκε συνδεδεμένο μέλος της EuroCommerce

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroCommerce, κατά τη Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα στις 19-20 Ιουνίου, στη Στοκχόλμη, να εξετάσει το αίτημα ένταξης του Ε.Β.Ε.Π. σε αυτήν, το οποίο και έτυχε της αποδοχής του, ανακηρύσσοντάς το συνδεδεμένο μέλος της. Σημειώνεται ότι η E.Σ.Ε.Ε., ως εθνικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, υποστήριξε το εν λόγω αίτημα του Επιμελητηρίου.

Η EuroCommerce αντιπροσωπεύει εθνικές Oμοσπονδίες, Επιμελητήρια και Εταιρείες στον τομέα λιανικής, χονδρικής και διεθνούς Εμπορίου, σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γνωστό ότι ο τομέας διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, ως σύνδεσμος μεταξύ των παραγωγών και των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Επιδιώκει να ενημερώνει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και το ευρύτερο κοινό για τη σημασία του κλάδου λιανικής και χονδρικής πώλησης, ο οποίος αλληλοεπιδρά με 100 εκατομμύρια πελάτες κάθε μέρα. Προσφέρει εργασία σε 32 εκατομμύρια ευρωπαίους, 23 εκ. στο λιανικό εμπόριο και 9 εκ. στο χονδρικό, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που ξεκινούν την σταδιοδρομία τους σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων και δεξιοτήτων. Αναλυτικά: 1 στις 7 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και 1 στους 5 νέους (15-24) απασχολούνται στο λιανικό ή στο χονδρικό εμπόριο. Η EuroCommerce υποστηρίζει ένα ανταγωνιστικό, βιώσιμο και δίκαιο εμπόριο στην Ευρώπη. Ο κύριος ρόλος της είναι:

- Η σύνδεση όλων των τομέων του εμπορίου (χονδρικό, λιανικό, διεθνές).
- Η επικοινωνία σχετικά με τον ρόλο του εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία.
- Η εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ε.Ε. υπέρ του ευρωπαϊκού εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «…Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ένα από τα παλαιότερα Επιμελητήρια της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1905. Αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες που ενισχύουν την ικανότητα των μελών του να ευημερούν και να αναπτύσσονται, στην περιοχή του Πειραιά, ενός από τους μεγαλύτερους λιμένες της Ευρώπης. Το Ε.Β.Ε.Π. αντιπροσωπεύει περίπου 15.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών - εξαγωγών, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, το διαμετακομιστικό Εμπόριο και τον εφοδιασμό της Ναυτιλίας, καθώς και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προκειμένου να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, ο τομέας του εμπορίου, το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής για να δημιουργήσει ένα ελεύθερο, ευέλικτο, ανταγωνιστικό και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, της οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, πιστεύω ότι η επιτυχία του Ε.Β.Ε.Π να ενταχθεί στη δύναμη της EuroCommerce είναι ενδεικτικό της δυναμικής των επιχειρήσεων-μελών μας και αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης να αναδείξει τον Πειραιά σε κέντρο του διεθνούς Εμπορίου.…».

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!