ΕΦΚΑ: Παράταση στην καταβολή εισφορών Μαρτίου 2018

Μέχρι τις 18 Μαΐου παρατείνεται η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς Μαρτίου για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής για την εισφορά και μόνο (όχι δόσεις ρυθμίσεων) του Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ορίστηκε η 18η Μαΐου 2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα της ανωτέρω εισφοράς και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένα με αυτή.

Η εκκαθάριση των εισφορών, σύμφωνα με την Διεύθυνση Εσόδων ΕΦΚΑ, θα αναρτηθεί τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Social Media

 

Newsletter

Εγγραφείτε μόνο με ενα e-mail!